Dannarp Brunnsborrning - Bergvärme/geoenergi & Vattenbrunnar i Västra Götaland.

 

Dannarp Holding AB har flera verksamhetsinriktningar, men till största del är det brunnsborrning som vi jobbar med. Vi har ett nära samarbete med GVB i Ljung AB som är en välkänd brunnsborrarfirma med anor som sträcker sig ända tillbaka till 1942. Vi utför borrning av vattenbrunnar och bergvärme. Daniel som äger bolaget började sin resa inom brunnsborrning 2005 som anställd på GVB. Sedan dess har han jobbat kvar på samma företag och 2012 startades dagens Dannarp Holding där ett samarbete mellan dessa företag fortfarande fortskrider. 

Vi utgår från Ljung, ca 3 mil norr om Borås och har Västra Götaland som arbetsområde. De vanligaste häraderna är Borås, Göteborg, Alingsås, Ulricehamn, Tranemo, Falköping med omnejd.

Borrigg med kringutrustning äger Dannarp medans kompressor, maskinhall/verkstad och viss annan utrustning står GVB för. 

I genomsnitt borrar vi ett borrhål/dag oavsett borrdjup. För att allt ska flyta på så bra som möjligt så lejer vi bort transporterna och försöker ha en så bra och fräsch maskinpark som möjligt med så få driftsstopp som möjligt. Borriggen är en Welldrill 3050 CR och kompressorn är en Atlas Copco Y35. 

Borra vattenbrunn & bergvärme

När man ska borra en energibrunn behöver man skaffa ett tillstånd innan man påbörjar borrningen. Tillståndet söker man från kommunen. Där ritar man bl.a. in vart på tomten brunnen ska borras, hur djupt borrhålet ska vara, avstånd till eventuella avlopp och dricksvattenbrunnar, avstånd till grannfastigheter m.m. När tillståndet är godkänt så kommer vi och borrar. När vi borrar för vatten så behövs vanligtvis inget tillstånd. Däremot behöver man även här hålla koll på eventuella avlopp, vattenbrunnar, energibrunnar m.m. Brunnen får etableras närmast 4 meter från husvägg, förutom det så bör nedgrävda elledningar, rör mm kollas upp så vi inte borrar av något.

Vi har två lastväxlarflak med oss och oftast behövs även en container där allt borrkax från berget sprutas in i. Borriggen är en smidig maskin med gummilarver som lämnar lite spår efter sig och tar sig fram även i dålig terräng. 

Hur går det till att borra en vattenbrunn / energibrunn?

När vi kommit på plats och etablerat så behöver vi ha tillgång till vatten och ström. Oftast räcker det med ett vanligt vägguttag på 10 ampere och en vanlig trädgårdsslang. Finns det varken ström eller vatten så har vi med elverk och vattentank. Vattnet är till för att bl.a. skölja rent i borrhålet samt för att släcka dammröken. 

Vi börjar med att borra ner foderrören som ska gå ner minst 6 meter från ytan samt minst 2 meter ner i fast berg. Är det berg i dagen så behöver man alltså borra ner 6 meter ändå. När rören är nere så gjuter vi med en specialcement mellan berget och röret för att förhindra att dåligt ytvatten rinner ner i borrhålet. När det gått en stund och cementen har stelnat så påbörjar vi borrningen i berget. Borrar vi för bergvärme så borrar vi sedan på tills vi nått det djup som är sagt. Vi sköljer rent i borrhålet, plockar ihop och sedan sänker vi ner kollektorslangen i hålet och borrningen är färdig. Borrar vi för vatten så borrar vi tills vi får vatten och mäter sedan upp flödet för att se hur mycket vatten brunnen ger. Är det ett tillräckligt flöde så stannar vi 6 meter under vattenådran, beroende på hur djupt nere vi är. Är det mindre flöde så borrar vi djupare så det blir en större bassäng i borrhålet. Sedan sköljer vi rent, plockar ihop och pumpen är redo att installeras.

 

Vill ni komma ikontakt med oss? Gör det i kontaktformuläret nedan.


(Lämna tom)