Brunnsborrning Kinna

Här borrar vi 2 st. 250 meter djupa bergvärmehål till en fastighet i kinna. Det va djup till berg så vi behövde borra 84 meter foderrör per borrhål. Fastigheten värms i dagsläget upp med fjärrvärme och luft/vatten värmepump, men med detta nya värmesystemet kommer de få lägre uppvärmningskostnader samt kunna kyla lokalerna på de varmaste månaderna. 

 

4 Mar 2021